Startsida

Välkommen till

Jämtlands läns pistolskyttekrets

För Jämtland i Svenska Pistolskytteförbundet

Nytt från kretsen!

Kretsen ska anordna NSM 2025

Preliminärt ska NSM 2024  genomföras den 6-9/6  Milsnabb och precision i Sundsvall och Fälten går i Tavelsjö. 

---------------------------------------------

Senast inkomna inbjudan


NSM Precision och milsnabb 

NSM Fält  Anmälningsblankett till fält

ÖPK-Serien


Senast inkomna resultat

KM Precision A

KM Fält A B C R

Vinterfält  A   B   C    R

---------------------------------------------

Kretsens tävlingsverksamhet


Tävlingsåret

Kretsen anordnar tävlingar i samverkan med Jämtlands läns aktiva pistolskytteklubbar samt med Svenska Pistolskytteförbundet.

Tävlingsprogramet för innevarande år hittar du här!


Kretsrekord

Kretsen beslöt att återstarta rekordlistan 2022-05-15 för att på ett mer samordnat sätt kunna presentera rekord och då uppmuntra till ökat tävlande. Kretsrekord ska ske på tävlingar med invägning samt att vapnet ska kontrollvägas efter rekordet.

Aktuella kretsrekord hittar du här!


GDPR

De som anmäler sig och deltar i tävlingar som anordnas i kretsens regi eller på riksnivå, lämnar samtycke till att deras namn visas i resultatlistor samt att de kan förekomma på bild.

Zkretsen behandlar alla personuppgifter i

enlighet med Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om
Dataskyddsförordningen.


Aktiva föreningar


Aktiva skytteföreningar i Zkretsen är 2024:
---------------------------------------------

---------------------------------------------

Styrelsen verksamhetsåret 2024


Kretsens styrelse för innevarande verksamhetsår

består av:

---------------------------------------------

Marcus Claeson - Lillsjöns Psk

Ordförande, webansvarig


Per Olsson - Hammarstrand PK

Kretsens sekreterare


Mattias Backlund - Bispgården PK

Ledamot


Göran Nordlander - Hackås PK

Kretsens kassör


John Skyttmark - Östersund PK

Ledamot


Jenny Jonasson - Strömsunds SK

Suppleant


Jonny Granberg - A4 skf

Suppleant


Niklas Engström - Strömsunds SK

Ledamot skyttesport

---------------------------------------------

Övriga roller:


Mikael Wiklund - Västjämtens PK

Tävlingssekreterare


Jens Lövstedt - A4 skf

Materialansvarig


Carina Åkerblom - Västjämtens PK

Materialansvarig


Sören Ristander - A4 skf

Revisor


Sten Andersson - A4 skf

Revisorssuppleant

---------------------------------------------

Utbildningar och regler

Utbildningar på gång

Finns önskemål på utbildningar?
Hör av er i så fall till styrelsen

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

Tävlingsresultat och nya rekord

Skickas till tavlingssekreterare@zkretsen.se


Sanktioneringar av tävlingar

Skickas till tavlingssekreterare@zkretsen.se


Fakturor

Skickas till kassor@zkretsen.se


Utbildningsfrågor

Skickas till utbildning@zkretsen.se


Ordförande/styrelsen

Skickas till styrelsen@zkretsen.se