Startsida

Välkommen till

Jämtlands läns pistolskyttekrets

För Jämtland i Svenska Pistolskytteförbundet

Nytt från kretsen!

KM i Magnumfält - 2023
Inställt


---------------------------------------------

Senast inkomna inbjudan

Granbomörkret


Senast inkomna resultat
Granbomörkret

---------------------------------------------

Kretsens tävlingsverksamhet


Tävlingsåret

Kretsen anordnar tävlingar i samverkan med Jämtlands läns aktiva pistolskytteklubbar samt med Svenska Pistolskytteförbundet.

Tävlingsprogramet för innevarande år hittar du här!


Kretsrekord

Kretsen beslöt att återstarta rekordlistan 2022-05-15 för att på ett mer samordnat sätt kunna presentera rekord och då uppmuntra till ökat tävlande. Kretsrekord ska ske på tävlingar med invägning samt att vapnet ska kontrollvägas efter rekordet.

Aktuella kretsrekord hittar du här!


GDPR

De som anmäler sig och deltar i tävlingar som anordnas i kretsens regi eller på riksnivå, lämnar samtycke till att deras namn visas i resultatlistor samt att de kan förekomma på bild.

Zkretsen behandlar alla personuppgifter i

enlighet med Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om
Dataskyddsförordningen.


Aktiva föreningar


Aktiva skytteföreningar i Zkretsen är 2023:
---------------------------------------------

---------------------------------------------

Styrelsen verksamhetsåret 2023


Kretsens styrelse för nuvarande verksamhetsår

består av:

---------------------------------------------

Marcus Claeson - Lillsjöns PSK

Ordförande


Mikael Martinsson - A4 skf

Vice ordförande, Tävlingssekreterare, Webbansvarig


Pär Olsson - Hammarstrands PK

Kretsens sekreterare


Göran Nordlander - Hackås PK

Kretsens kassör


Mattias Backlund - Bispgårdens PK

Ledamot


Arne Handler - ÖPK

Suppleant


Jonny Granberg - A4 skf

Suppleant


Niklas Engström - SSK

Ledamot skyttesport


Jens Lövstedt - A4 skf

Materialansvarig


Carina Åkerblom - VJPK

Materialansvarig

---------------------------------------------

Utbildningar och regler

Utbildningar på gång

Finns önskemål på utbildningar?
Hör av er i så fall till styrelsen

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

Tävlingsresultat och nya rekord

Skickas till resultat@zkretsen.se


Sanktioneringar av tävlingar

Skickas till tavlingssekreterare@zkretsen.se


Fakturor

Skickas till kassor@zkretsen.se


Utbildningsfrågor

Skickas till utbildning@zkretsen.se


Ordförande/styrelsen

Skickas till styrelsen@zkretsen.se