Styrelsen Info Kurser

Pistolskytte är en idrott för alla.

Jämtlands Läns

Pistolskyttekrets styrelse 2021

Marcus Claeson

Lillsjöns PSK

Ordförande,

Tävlingsekreterare,

Webbansvarig

Pär Olsson

Hammarstrands PK

Sekreterare

Göran Nordlander

Hackås PK

Kassör

Mattias Backlund

Bispgårdens PK

Vise Ordförande

Tomas Edström

SSK

Ledamot

Arne Handler

ÖPK

Supplent

Jonny Granberg

A4

Suppleant

Niklas Engström

SSK

ledamot skyttesport

Jens Lövstedt

A4

Materialansvarig

Carina Åkerblom

Frösön VJPK

Materialansvarig

- Ny skjuthandbok kommer  2022.


- Nytt ifrån årsskiftet 2016 !! vapnet skall bäras i väska eller hölster... alltid.


- Det skall göras visitation/kontroll av vapen efter varje serie på precision


Kretsen förfogar nu över säkerhetsrådgivare för skjutbanor, inte bara pistolbanor.

Vi gör inte besiktningar på skjutbanor, utan är rådgivare över vad som behöver göras t.ex. före en besiktning.

Eller om en skjutbana behöver ändras, byggas ut....

Har ni behov av rådgivning så maila:


Stefan Persson  eller

L-O Halvarsson
Kurser !


Här kommer kurser att annonseras.

Även önskmål om kommande kurser kommer att efterfrågas och var man anmäler sitt intresse.

I dagsläget kan ni anmäla det till sekreteraren.


Hur ser behovet ut idag ?


Föreningsinstruktörs utbildning har redan efterfrågats.

Copyright © All Rights Reserved