Styrelsen Info Kurser

Jämtlands Läns Pistolskyttekrets styrelse

2021 års Styrelse


Marcus Claeson Lillsjöns PSK  -     Ordförande


Pär Olsson  Hammarstrands PK   -     Sekreterare


Göran Nordlander Hackås PK -     Kassör


Mattias Backlund Bispgården PK   -     Vise Ordförande


Tomas Edström   -     Ledamot


Peter Sandström Bispgården PK -     Suppleant


Jonny Granberg A4     -     Suppleant
Niklas Engström Strömsunds skyttegym    -    ledamot skyttesport


Tävlingssekreterare -  Marcus Claeson

Webbansvarig       -     Marcus Claeson


Materialansvarig   -     Jens Lövstedt A4

Materialansvarig  Frösön- Carina Åkerblom VJPK

Pistolskytte är en idrott för alla.

Aktiva föreningar i Jämtlands PistolskytteKrets !


15 Aktiva föreningar finns det i Jämtland.


A4 SKF

Backe PK

Bispgården PK

Bräcke PK

Hackås PK

Hammarstrands PK

Hotings PK

Lillsjöns Psk

MO PK

Mörsil SKF

Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar

Strömsunds SK

Svegs PK

Västjämtens PK

Östersunds PK

- Ny skjuthandbok kommer  2022.


- Nytt ifrån årsskiftet 2016 !! vapnet skall bäras i väska eller hölster... alltid.


- Det skall göras visitation/kontroll av vapen efter varje serie på precisionKretsen förfogar nu över säkerhetsrådgivare för skjutbanor, inte bara pistolbanor.

Vi gör inte besiktningar på skjutbanor, utan är rådgivare över vad som behöver göras t.ex. före en besiktning.

Eller om en skjutbana behöver ändra, byggas ut....

Har ni behov av rådgivning så maila:


Stefan Persson  eller

L-O Halvarsson
Kurser !


Här kommer kurser att annonseras.

Även önskmål om kommande kurser kommer att efterfrågas och var man anmäler sitt intresse.

I dagsläget kan ni anmäla det till sekreteraren.


Hur ser behovet ut idag ?


Föreningsinstruktörs utbildning har redan efterfrågats.

Copyright © All Rights Reserved