Styrelsen Info Kurser

Pistolskytte är en idrott för alla.

Jämtlands Läns

Pistolskyttekrets styrelse 2021

Marcus Claeson

Lillsjöns PSK

Ordförande,

Tävlingsekreterare,

Webbansvarig

Pär Olsson

Hammarstrands PK

Sekreterare

Göran Nordlander

Hackås PK

Kassör

Mattias Backlund

Bispgårdens PK

Vise Ordförande

Tomas Edström

SSK

Ledamot

Arne Handler

ÖPK

Supplent

Jonny Granberg

A4

Suppleant

Niklas Engström

SSK

ledamot skyttesport

Jens Lövstedt

A4

Materialansvarig

Carina Åkerblom

Frösön VJPK

Materialansvarig

Kurser !


Här kommer kurser att annonseras.

Även önskmål om kommande kurser kommer att efterfrågas och var man anmäler sitt intresse.

I dagsläget kan ni anmäla det till sekreteraren.


Hur ser behovet ut idag ?


Föreningsinstruktörs utbildning har redan efterfrågats.

Copyright © All Rights Reserved